Mae’r enwebiadau wedi bod ar agor ers Rhagfyr 10 a bellach wedi cau. Mae 20 o ymgeiswyr yn y ras y flwyddyn hon yn yr Etholiad MAWR.

Mae pump o’r canlynol am fod yn eich tîm Swyddogion Sabothol nesaf….

Llywydd

Llywydd UMCB

IL Addysg

IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

IL Chwaraeon

Gax Liz Person Lleucu Myrddin Abhiroop Singh Frederick Walters

Bethany Kiamil

Joshua Bebbington   Corie Shorrock James Martin Maire Douglas

Mark Barrow

  Harry Riley Muhammad Firdaus Hayden Saville
    Michael Hand Osian Evans Henry Williams
    Emma Horan Rhiannon Williams  
    Gabriele Radzeviciute    
    Paige Dixon    

 

Dyma dyddiadau allwedda rydych chi angen ei wybod! 

Event

Day

Date

Time

Cyfnod Ymgyrchu'n Dechrau

Dydd Llun

Chwefror 25

09:00

Sesiwn Holi'r Ymgeiswyr (PL5, Pontio)

Dydd Mawrth

5 Mawrth

18:00

Dechrau’r Bleidlais Ar-lein

Dydd Mercher

6 Mawrth

00:00

Pleidleisio’n Cau Ar-lein

Dydd Gwener

8 Mawrth

12:00

Cyfri'r Pleidleisiau

Dydd Gwener

8 Mawrth

14:30

Cyhoeddi Canlyniadau'r Etholiadau (Bar Uno)

Dydd Gwener

8 Mawrth

16:00

 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.undebbangor.com/etholiadau