Y Strwythur Marcio

Gwaith Cartref

Dyfernir pwyntiau ar gyfer y cystadlaethau Gwaith Cartref fel a ganlyn:

 • 1af - 10 pwynt

 • 2il - 6  phwynt

 • 3ydd - 4 pwynt

Yn achos y prif gystadlaethau Gwaith Cartref, dyfernir y pwyntiau fel a ganlyn:

 • 1af - 50 pwynt

 • 2il - 30 pwynt

 • 3ydd - 20 pwynt

 

Noder. Y “prif gystadlaethau” yw cystadlaethau Y Gadair, Y Goron, Tlws y Cerddor, Medal y Dysgwyr, Y Fedal Ddrama a’r Fedal Gelf.

 

Chwaraeon

Dyfernir pwyntiau ar gyfer y cystadlaethau Chwaraeon oll fel a ganlyn:

 • 1af - 20 pwynt

 • 2il - 10 pwynt

 • 3ydd - 5 pwynt

 

Cystadaethau Llwyfan

Dyfernir pwyntiau ar gyfer y cystadlaethau’r Llwyfan fel a ganlyn:

 • 1af - 10 pwynt

 • 2il - 6  phwynt

 • 3ydd - 4 pwynt

Yn achos cystadlaethau y Côr SATB, dyfernir pwyntiau fel a ganlyn:

 • 1af - 30 pwynt

 • 2il - 20 pwynt

 • 3ydd - 10 pwynt