Rhestr Testunau Eisteddfod Ryng-golegol, Prifysgol Bangor 2017

Mae’n fraint inni fel is-bwyllgor gwaith cartref yr Eisteddfod Ryng-gol gyflwyno testunau’r gwaith cartref ar gyfer Eisteddfod 2017. Cofiwch gysylltu â ni ar gwaithcartrefumcb@gmail.com os bod unrhyw gwestiynau’n codi. Diolch, a phob lwc!

1.     Barddoniaeth

1.1) Cystadleuaeth y Gadair: Cerdd gaeth neu rydd heb fod dros 100 llinell ar y  testun ‘Yr Arwr’ neu ‘Yr Arwres’ Beirniad: Ifan Prys

1.2) Englyn ar y testun ‘Technoleg’

1.3) Cyfansoddi geiriau i emyn ar unrhyw dôn ddewisol. (Dylid nodi’r dôn)

1.4)Parodi o’r gerdd ‘Etifeddiaeth’ gan Gerallt Lloyd Owen

1.5)Englyn digri ar y testun ‘Tafarn’

1.6)Cerdd ddychan i unrhyw un o brifysgolion Cymru

1.7)Limrig yn cynnwys y llinell ‘O’r dafarn, fe glywais i weiddi’

 

2.     Rhyddiaith

2.1)Cystadleuaeth y Goron: Darn neu ddarnau o ryddiaith heb fod dros 6,000 o eiriau ar y thema ‘Rhyddid’. Beirniad: Guto Dafydd

2.2)Casgliad o lên meicro ar y testun ‘Natur’

2.3)Ymson ar y testun ‘Colled’

2.4)Stori fer ar y testun ‘Nid aur yw popeth melyn’

2.5)Brawddeg G-W-Y-N-E-Dd

2.6)Cyfieithiad o ddarn gosod Saesneg i’r Gymraeg*

2.7)Cyfieithiad o’r Wenhwyseg i’r Gymraeg safonol (darn gosod) *

2.8)Cyfres o drydariadau doniol (140 o nodau) ar y testun ‘Y Glôb’        

2.9)Sgets ddigri ar y testun ‘Ty Stiwdant’(na chymer hirach na 5 munud i’w pherfformio)

2.10)Dadl wleidyddol rhwng 2 dau berson (dim mwy nag 800 gair)

 

*Bydd y darnau gosod cyfieithu yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

 

3.     Adran y Dysgwyr

3.1)Stori fer ar y testun ‘Eisteddfod’

3.2)Cerdd ar y testun ‘Llwybr/Llwybrau’

3.3)Blog am y profiad o ddysgu Cymraeg

3.4)Erthygl ar bwnc llosg o’ch dewis

 

4.     Dechreuwyr Pur

4.1)Cerdyn post at ffrind yn sôn am daith

4.2)Llun a chapsiwn – golygfeydd yng Nghymru (ni feirniadir y lluniau)

 

Dyfernir Medal y Dysgwr i’r cyfansoddiad gorau yn adran y dysgwyr a’r dechreuwyr pur.

 

5.     Celf a Ffotograffiaeth

5.1)  Y Fedal Gelf – gwaith yn ymateb i’r thema ‘Dyfodol’. Beirniad: Kristina Banholzer

5.2)  4 llun ar yr elfennau (Dwr, tân, aer, daear)

 

6.     Y Fedal Ddrama

6.1)  Drama Fer na chymer hwy na 30 munud i’w pherfformio. Beirniad: Gareth Evans Jones

 

7.     Tlws y Cerddor

7.1)  Cyfansoddi darn a fyddai’n addas i’w berfformio ar lwyfan. Caiff fod ar gyfer grwp lleisiol neu grwp offerynnol heb fod yn hwy na 10 munud. Beirniad: Elain Wyn Jones

 

Disgwylir i’r gwaith cartref oll gael ei gyflwyno’n electronig i Lywydd UMCB. Pennir yr union ddull gan y Cadeirydd, a chyfathrebir hyn i Lywydd pob Cymdeithas Gymraeg/Undeb Myfyrwyr Cymraeg erbyn 12ed o Chwefror 2016. Cysyllted â Llywydd UMCB am unrhyw arweiniad pellach.

 

Hoffwn i ddiolch o galon i’n beirniaid am gytuno i feirniadu’r cystadlaethau uchod.

 

Ifan Prys

Yr Athro Eryl Davies

Geraint Lovegreen

Guto Dafydd

Llio Mai Hughes

Gruffudd Antur

Robat Trefor

Gerallt (Glôb)

Yr Athro Angharad Price

Kristina Banholzer

Gareth Evans-Jones

Elain Wyn Jones

Sian Northey

Hywel Williams AS