Mae’n fraint inni fel is-bwyllgor cystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod Ryng-gol gyflwyno'r cystadlaethau ar gyfer Eisteddfod 2017. Cofiwch gysylltu â ni ar ifan.james@undabbangor.com os bod unrhyw gwestiynau’n codi. Diolch, a phob lwc gyda'r ymarfer!

 1. Unawd offerynnol – hunan-ddewisiol
 2. Ensemble offerynnol - hunan-ddewisiol
 3. Llefaru unigol – Dyn y Tywydd, Zohrah Evans Ticiti-Toc – Cerddi i Blant, Gwasg Gomer
 4. Unawd cerdd dant - hunan-ddewisiol
 5. Clocsio unigol
 6. Unawd alaw werin - hunan-ddewisiol
 7. Stepio i grwp o ddau neu fwy
 8. Grwp dawnsio gwerin
 9. Deuawd agored neu ddeuawd cerdd dant - hunan-ddewisiol
 10. Unawd merched - hunan-ddewisiol
 11. Unawd bechgyn - hunan-ddewisiol
 12. Ensemble lleisiol - hunan-ddewisiol
 13. Grwp llefaru – Mae lôn yn ôl, Rhys Iorwerth Un Stribedyn Bach, Gwasg Carreg Gwalch
 14. Parti cerdd dant (hyd at 20 mewn nifer) - hunan-ddewisiol
 15. Unawd allan o sioe gerdd - hunan-ddewisiol
 16. Sgets - hunan-ddewisiol
 17. Grwp Dawnsio Creadigol
 18. Deuawd Ddoniol - hunan-ddewisiol
 19. Cyflwyniad theatrig - hunan-ddewisiol
 20. Meimio i unrhyw gân neu ganeuon Cymraeg
 21. Bing Bong (un cystadleuydd o bob prifysgol i gystadlu)
 22. Côr Sioe Gerdd – ‘Rwy’n dy weld yn sefyll, o’r sioe ‘Ann!’, Penri Roberts, Derec Williams a Linda Gittins
 23. Côr Bechgyn – O Gymru (TTB), Rhys Jones, Geiriau: Leslie Harries, addas. Aled Lloyd Davies
 24. Côr Merched – Annwyl Faria, Richard Vaughan
 25. Côr SATB – Adre’n ôl,  Robat Arwyn