Rhyng-golegwyr,

Braint ac anrhydedd ydyw i ni eich croesawu chi i Fangor ar gyfer yr Eisteddfod Ryng-golegol 2017. Gyda’r croeso hynny, hoffwn ddatgan mai hon fydd y llyfryn a fydd yn eich arwain drwy weithgareddau’r penwythnos.

Cynhelir yr Eisteddfod ar benwythnos y 4ydd o Fawrth gyda’r Coleg ar y Bryn yn eich croesawu chi, fyfyrwyr Cymraeg o Gymru (a rhai tu hwnt), i’r Ddinas Dysg sef Bangor. Mawr hyderwyn y bydd yma gystadlu brwd iawn. Er hynny, cofiwch i fanteisio ar y cyfle i gymdeithasu a mwynhau’r penwythnos yn ogystal a’r cystadlu.

Mae’n bosib, wrth i ni’ch croesawu i Fangor, mae dyma fydd ymweliad cyntaf rhai ohonoch i brosiect diweddaraf Bangor sef Pontio. Mae Pontio yn adeilad arloesol yn cynnwys…….a dyma lle hefyd yw cartref yr Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor. Braf yw felly cyhoeddi yw ein bod yn manteisio ar y cyfleusterau hyn ac yn cynnal y gig yn y theatr.

Mae UMCB yn gorff o 2100 o aelodau ac yn gyfrifol o sicrhau fod y Gymraeg yn fyw ac yn iach o fewn y brifysgol. Yn ogystal a hyn, UMCB sydd yn trefnu nifer o weithgareddau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn. Mae’n rhaid i ni ddiolch i’r ffaith fod gen UMCB pwyllgor arbennig o weithgar eleni ac maen nhw wedi ymrwymo’n llawn at drefniadau’r Eisteddfod.

Ond, nid yn unig yr Eisteddfod Ryng-gol oedd gan y pwyllgor i’w threfnu eleni ac mae dathliadau Pen-blwydd UMCB yn 40 wedi bod yn llwyddianus iawn dros y flwyddyn. Nid oes dwywaith amdani fod UMCB wedi bod yn rhan hanfodol o’r Eisteddfod a ffyniant yr Eisteddfod dros y blynyddoedd a gyda hynny, gobeithio y gallwch chi ymuno efo mi i ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i UMCB gan obeithio am 40 mlynedd iach arall.

Rydyn ni fel pwyllgor wedi mynd ati i geisio sicrhau fod testunau a chystadlaethau’r Eisteddfod yn amrywio gyda rhywbeth at ddant pawb. A hynny gan geisio sicrhau fod y cyfan mor hawdd a hwylus ag y bo’n bosib. Mae yna ambell gystadleuaeth newydd yma ond rydyn ni wedi ceisio hefyd cadw at ein gwreiddiau traddodiadol. O ran y gwaith cartref, mae’r prif gystadlaethau wedi’i adeiladau ar destunau’r Urdd a hynny er mwyn ceisio gweld rhai yn manteisio ar y cyfle i ymgeisio yn y ddwy gystadleuaeth.

Gyda hynny o eiriau, cyhoeddwn yn swyddogol fod cystadlu Eisteddfod Ryng-golegol 2017 yn agored! Pob hwyl i chi wrth fynd ati i ymarfer ar gyfer yr holl gwahanol gystadlaethau. Edrychwyn ymlaen yn arw at eich croesawu i Fangor,

Ar ran y Pwyllgor Gwaith,

Ifan James, Llywdd UMCB 2016.17