Mae Pwyllgor Gwaith UMCB yn cyfarfod bob mis i drafod gweithgareddau UMCB, yn deithiau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd. Mae'r pwyllgor hefyd yn bodoli i sicrhau bod y Llywydd yn gwneud ei waith yn gywir, ac yn gweithio er lles pob siaradwr Cymraeg, dysgwr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob agwedd ar aelodaeth UMCB, gan gynnwys cynrychiolydd o bob blwyddyn, cynrychiolwyr â swyddogaethau'n ymwneud â'r iaith a chynrychiolydd dysgwyr. Os hoffech fod yn rhan o’r pwyllgor, bydd yna rai swyddi i'w llenwi yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol cyntaf y flwyddyn, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth ar dudalen UMCB. Bydd hefyd gyfle i chi ddod i'r cyfarfodydd i weld beth sy'n cael ei drafod ac i gyfrannu i'r drafodaeth.

Eich Cynrychiolwyr

Llywydd JMJ                                                   - Lleucu Myrddin
Cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf                     - i'w gadarnhau                   
Cynrychiolydd yr ail flwyddyn                          
- Alistar Mahoney
Cynrychiolydd y drydedd flwyddyn                  - Osian Owen
Cynrychiolydd Ôl-radd                                    - Caryl Bryn
Cynrychiolydd Galwedigaethol                        - Dewi Wyn Jones
Cynrychiolydd Myfyrwyr Cartref                      - i'w gadarnhau

Cynrychiolwyr Y Cymric                                 - Elen Hughes

                                                                      - Gethin Morgan

                                                                      - Gwion Evans

                                                                      - Nia Haf Lewis

Cynrychiolydd Golygydd Y Llef                     -Liam John Evans