No elections are currently running

Mae Pwyllgor Gwaith UMCB yn cyfarfod bob mis i drafod gweithgareddau UMCB, yn deithiau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd. Mae'r pwyllgor hefyd yn bodoli i sicrhau bod y Llywydd yn gwneud ei waith yn gywir, ac yn gweithio er lles pob siaradwr Cymraeg, dysgwr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob agwedd ar aelodaeth UMCB, gan gynnwys cynrychiolydd o bob blwyddyn, cynrychiolwyr â swyddogaethau'n ymwneud â'r iaith a chynrychiolydd dysgwyr. Os hoffech fod yn rhan o’r pwyllgor, bydd yna rai swyddi i'w llenwi yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol cyntaf y flwyddyn, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth ar dudalen UMCB. Bydd hefyd gyfle i chi ddod i'r cyfarfodydd i weld beth sy'n cael ei drafod ac i gyfrannu i'r drafodaeth.

 

Eich Cynrychiolwyr

Gethin Morgan

Llywydd UMCB a Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith

 

 

Osian Owen

Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a chynrychiolydd ôl-radd

weu623@bangor.ac.uk

Ioan Wynne Rees

Cynrychiolydd yr Ail Flwyddyn

Muua6b@bangor.ac.uk

Nerys Wyn Williams

Cynrychiolydd y Drydedd Flwyddyn a chadeirydd Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

Weu826@bangor.ac.uk

Magi Hughes

Cynrychiolydd Chwaraeon

Peu80a@bangor.ac.uk

Naomi Rees

Cynrychiolydd Galwedigaethol

Edu8fd@bangor.ac.uk

 

Alistair Mahoney

Aelod o’r Cymric

Muu816@bangor.ac.uk

Llinos Hughes

Aelod o’r Cymric

Edu911@bangor.ac.uk

Non Roberts

Aelod o’r Cymric

Edu908@bangor.ac.uk

Lleucu Myrddin

Aelod o’r Cymric

Soubc2@bangor.ac.uk

Iwan Evans

Llywydd JMJ

Edub7f@bangor.ac.uk

Mabon Dafydd

Cynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf

mbd18gcn@bangor.ac.uk

Branwen Roberts

Golygydd y Llef

Weua16@bangor.ac.uk

Elena Brown

Cynrychiolydd Myfyrwyr Cartref

Elu969@bangor.ac.uk