No elections are currently running

Mae Pwyllgor Gwaith UMCB yn cyfarfod bob mis i drafod gweithgareddau UMCB, yn deithiau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd. Mae'r pwyllgor hefyd yn bodoli i sicrhau bod y Llywydd yn gwneud ei waith yn gywir, ac yn gweithio er lles pob siaradwr Cymraeg, dysgwr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob agwedd ar aelodaeth UMCB, gan gynnwys cynrychiolydd o bob blwyddyn, cynrychiolwyr â swyddogaethau'n ymwneud â'r iaith a chynrychiolydd dysgwyr. Os hoffech fod yn rhan o’r pwyllgor, bydd yna rai swyddi i'w llenwi yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol cyntaf y flwyddyn, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth ar dudalen UMCB. Bydd hefyd gyfle i chi ddod i'r cyfarfodydd i weld beth sy'n cael ei drafod ac i gyfrannu i'r drafodaeth.

 

Eich Cynrychiolwyr

Lleucu Myrddin

Llywydd UMCB a Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith

 

 

 

Hannah James

Is-Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a chynrychiolydd ôl-radd

 

Huw Geraint Jones

Cynrychiolydd yr Ail Flwyddyn

 

Bethan Boland

Cynrychiolydd y Drydedd Flwyddyn a chadeirydd Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

 

Emily Birch

Cynrychiolydd Galwedigaethol

 

Iwan Evans

Cynrychiolydd Chwaraeon ac aelod o'r Cymric

 

 

Ioan Rees

Aelod o’r Cymric

 

Aled Rosser

Aelod o’r Cymric a chynrychiolydd LGBTQ+

 

 

Branwen Roberts

Golygydd y Llef ac aleod o'r Cymric

Weua16@bangor.ac.uk

Mabon Dafydd

Llywydd JMJ

 

 

Cadi Fflur Evans

Cynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf

 

Mared Fôn

Cynrychiolydd Myfyrwyr Cartref