President By-Election 2020

By-Election for the 2020-21 Undeb Bangor President

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau'n cau am 12:00 ar Dydd Mercher, 8 Gorffennaf 2020

Mae'r etholiadau yn agor am 15:00 ar Dydd Llun, 13 Gorffennaf 2020

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

Mae Pwyllgor Gwaith UMCB yn cyfarfod bob mis i drafod gweithgareddau UMCB, yn deithiau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd. Mae'r pwyllgor hefyd yn bodoli i sicrhau bod y Llywydd yn gwneud ei waith yn gywir, ac yn gweithio er lles pob siaradwr Cymraeg, dysgwr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith a'r diwylliant Cymraeg. Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob agwedd ar aelodaeth UMCB, gan gynnwys cynrychiolydd o bob blwyddyn, cynrychiolwyr â swyddogaethau'n ymwneud â'r iaith a chynrychiolydd dysgwyr. Os hoffech fod yn rhan o’r pwyllgor, bydd yna rai swyddi i'w llenwi yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol cyntaf y flwyddyn, felly cadwch lygad am fwy o wybodaeth ar dudalen UMCB. Bydd hefyd gyfle i chi ddod i'r cyfarfodydd i weld beth sy'n cael ei drafod ac i gyfrannu i'r drafodaeth.