Ar gais pwyllgor UMCB, Gwnaeth myfyrwyr Bangor gymryd cam mawr i sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor. Yn y blynyddoedd diwethaf, roedd galw mawr i UMCB weithio yn agosach gydag Undeb Myfyrwyr Bangor. A dwi’n falch i gyhoeddi bydd UMCB ac Undeb Bangor yn uno.

Mae Llywydd UMCB yn swydd llawn amser yn unol ag Is-ddeddfau Undeb Myfyrwyr Bangor, ond nid yw’r Llywydd yn cael ei hethol mewn pleidlais ar draws campws, felly nid yw’r Llywydd yn ymddiriedolwr ar fwrdd ymddiriedolwyr yr Undeb. Er bod yr Undeb yn darparu cyllid i UMCB, nid oes gan y Llywydd bleidlais ffurfiol na grym gwneud penderfyniadau o fewn yr Undeb.

Felly, cynigodd Pwyllgor Gwaith UMCB i fyfyrwyr cyffredinol UMCB bod UMCB yn uno gydag Undeb Myfyrwyr Bangor, a chreu Swyddog Sabothol newydd yn unol ag Is-ddeddfau Undeb Myfyrwyr Bangor â'i fod yn ddeiliad prif swydd yn yr Undeb. Enw ar y Swyddog Sabothol newydd yma fydd Is-lywydd Myfyrwyr Cymraeg a Llywydd UMCB. Er bod UMCB yn rhan o Undeb Bangor, Myfyrwyr Cymraeg yn Unig fydd yn pleideisio i ethol y Swyddog newydd, Ni fydd hi yn bleidlais traws campws.

Mae uno a’r Undeb wedi agor sawl drws i UMCB, Mae gan UMCB bleidlais ar fwrdd yr ymddiriedolwyr, sy’n golygu bydd mwy o bwer i wneud penderfyniadau gydag UMCB o fewn Undeb y myfyrwyr. Bydd gan UMCB gefnogaeth staff i sicrhau parhad o flwyddyn i flwyddyn ag i ddarparu cefnogaeth i’r Swyddog ar ei ymgyrchoedd.

Rydym yn barod wedi gweld manteision y cynnig yma eleni, drwy ddefnyddio system gyfrifiadurol yr Undeb, rydym wedi gallu gwneud pob un siaradwr a dysgwr Cymraeg ym Mangor yn aelod o UMCB yn awtomatig. Mae yna dros 2,800 aelod gydag UMCB eleni, sydd yn agos at 10 gwaith yr aelodaeth 2015/16. Ac o ganlyniad i hyn, rydym wedi gweld y mwyaf o fyfyrwyr nag erioed yn pleidleisio yn etholiadau UMCB.

Er bod UMCB ac yr Undeb wedi uno. Mae hi dal yn bwysig bod UMCB yn cadw ei hunaniaeth, ni fydd hyn yn cael ei golli ymysg yr holl newidiadau. Bydd enw a brand UMCB dal yn amlwg mewn ymgyrchoedd Cymraeg. Bydd UMCB dal gyda’r pwer i lywodraethu ei hun, e.e. Bydd UMCB yn gallu cynhyrchu deunyddiau uniaith Gymraeg.

Roedd Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn rhan o’r broses yma o’r cychwyn, ac mae’r cynnig wedi cael ei graffu yn fanwl iawn i sicrhau bod Myfyrwyr Cymraeg yn cael y fargen orau o’r penderfyniad. Byddwn yn parhau i werthuso’r model yn ystod y flwyddyn nesaf i sicrhau’r llais cryfaf i fyfyrwyr Cymraeg Bangor.

Ifan James