Mae bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfle euraid i chi ddysgu iaith newydd, a pha iaith well na'r Gymraeg? Mae dros 500 o ddysgwyr Cymraeg yn y brifysgol ac mae'r nifer yn cynyddu'n sylweddol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen. Mae yna nifer o ffyrdd i ymarfer eich Cymraeg - trwy fynd i wersi, ymuno â chlwb neu gymdeithas UMCB a gaiff ei redeg yn Gymraeg neu drwy siarad Cymraeg mewn siopau lleol a'r swyddfa bost a'r fferyllydd.  Mae nifer o gyfleoedd i ddysgu, gweithio a chyd-ymwneud yn Gymraeg o fewn y brifysgol. Gall pob adran yn y brifysgol gynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg a byddant yn barod iawn i ddefnyddio'r Gymraeg.

Gwersi Cymraeg

Bydd amryw o gyfleoedd i ddysgu neu wella eich Cymraeg ar ôl cyrraedd Prifysgol Bangor. Gallwch ymuno â chwrs Wlpan drwy'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Am fwy o wybodaeth dilynwch y  cyswllt hwn. Bydd gwersi Cymraeg hefyd yn cael eu cynnig am ddim i fyfyrwyr yn ystod amser tymor i roi cyfle i chi gychwyn arni.

 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn gweithio i sicrhau bod nifer o fodiwlau cyfrwng Cymraeg ar gael i fyfyrwyr eu hastudio. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs neu eu cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â bwrsariaethau o £250 mae'r Brifysgol yn eu rhoi i fyfyrwyr sy'n astudio dros 40 credyd yn Gymraeg.

 

Cymdeithas Dysgwyr Cymraeg UMCB

Mae gennym ni yn UMCB gymdeithas arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg ble mae myfyrwyr sy'n rhugl yn yr iaith yn cwrdd gyda'r dysgwyr fel grwpiau neu gyfarfodydd anffurfiol un i un er mwyn siarad ac ymarfer defnyddio'r iaith.  Am fwy o wybodaeth am y gymdeithas hon chwiliwch amdani ar ein tudalen gymdeithasau.