Mae Magi Elin Hughes wedi ei phenodi fel Cynrychiolydd Chwaraeon ar bwyllgor gwaith UMCB am eleni felly mae croeso i chi gysylltu gyda Magi neu un o'r Capteiniaid ac Is-Gapteiniaid sydd wedi eu penodi ganddi os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â Chwaraeon y Cymric.

 

  Merched Bechgyn
Pêl Droed   Capten - Magi Elin Hughes Capten - Tomos Huw Owen
 

Is-Gapten - Catrin Llewelyn Gruffudd

 

 
Rygbi Capten - Lleucu Myrddin Capten - Iwan Evans
   

Is-Gapten - Harri Moncrieffe

 

Pêl Rwyd 

Capten - Kate Jones

 
  Is-Gapten - Sioned Rowlands  

 

Dyma boster sy'n cynnwys yr holl wybodaeth am ymarferion wythnosol Chwaraeon y Cymric am y flwyddyn academaidd 2018-19.