Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yw UMCB ac mae'n gofalu am les myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod yma ym Mangor.

Ers sefydlu’r Brifysgol, bu gan Gymdeithas y Cymric ei chymdeithas ddadlau ei hun, ei chymdeithas lenyddol ac yn y blaen. Enillwyd buddugoliaeth fawr yn 1974 pan sefydlwyd Neuadd John Morris-Jones yn un o'r neuaddau preswyl Cymraeg ei hiaith cyntaf erioed. Ond mewn hinsawdd gyfnewidiol iawn gydag aflonyddwch cynyddol sylweddolwyd nad oedd ‘Y Cymric’ ynddo'i hun yn fforwm digon cryf i gynrychioli'r myfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Oherwydd hynny, sefydlwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) fel undeb newydd ac annibynnol yn 1976.

Un o nodau UMCB yw gwneud y Gymraeg yn rhan o fywyd pob myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor drwy sicrhau bod gan y Gymraeg statws cyfartal â'r Saesneg.