Haia!

Lleucu Myrddin dw i, a fi ydy Llywydd UMCB 2019-20.  Mae’n dal i fod yn reit ryfedd galw’n hun yn ‘Lywydd’ ar sefydliad sydd wedi bod mor ganolog i'm mywyd Prifysgol, ond mae hynny’n sicr yn fy ngwneud i'n gyffrous iawn i fod wrth y llyw eleni. 

I’r rheiny ohonoch chi sydd ddim yn fy adnabod i eto, dw i'n dod o Lwyndyrys ochra’ Pwllheli a  newydd raddio o Fangor gyda gradd mewn Cymdeithaseg a Hanes. Fel myfyrwraig, digwyddiadau UMCB oedd fy mywyd cymdeithasol i raddau go helaeth, o’r cymdeithasau i'r timau chwaraeon a digwyddiadau’r Cymric. I chi fel myfyrwyr newydd yma, cofiwch fod croeso i chi wneud faint y mynnoch chi gydag UMCB ac nad oes yn rhaid i chi ymrwymo i bopeth - canolbwyntiwch ar y pethau sy’n mynd a’ch bryd chi! Wedi dweud hynny, byddwn yn argymell pob un ohonoch i daflu eich hunain i'r bywyd myfyrwyr byrlymus sydd gennym ni yma ym Mangor trwy UMCB a’r Undeb er mwyn gwneud y mwyaf o’ch profiad yma. 

Rhan allweddol o’m swydd i eleni fydd sicrhau fod hawliau’r myfyrwyr Cymraeg yn cael eu parchu’n academaidd, a bod eich llais yn cael ei glywed gan y Brifysgol ar unrhyw fater. Cofiwch felly fy mod i yma i'ch helpu a’ch cefnogi chi a’m mod i'n barod iawn i wneud hynny ym mhob ffordd, felly peidiwch ag oedi cyn dod i chwilio amdana’i am sgwrs. Gallwch ddod o hyd i mi yn fy swyddfa yn Undeb Bangor ym Mhontio, fy swyddfa yn Neuadd JMJ neu o amgylch y Brifysgol. 

Croeso i Fangor felly, a mwynhewch bob eiliad! 

 

Lleucu Myrddin

Llywydd UMCB 2019/20