Shw’mae,

Gethin Morgan ydw i sef Llywydd UMCB am y flwyddyn academaidd 2018/19. Mae hi’n dipyn o fraint cael bod yn llywydd ar Undeb sydd wedi bod yn rhan ganolog i’m mywyd Prifysgol. Cyrhaeddais Bangor wedi teithio 3 awr o Lanbedr Pont Steffan gyda theimladau cymysg iawn. O aelwyd a chymuned clos a chyfeillgar, roedd elfen o hiraeth, digon o nerfusrwydd ond hefyd roedd y cyffro’n amlwg ynof. Ac o’r diwrnod cyntaf, mae UMCB wedi llunio fy holl fywyd, yn gymdeithasol ac yn academaidd.

Fel y soniais ynghynt, dwi’n dod yn wreiddiol o ardal Llambed ac o gefndir amaethyddol gyda fy mhraidd o ddefaid a’m merlod Cymreig yn agos iawn at fy nghalon. Ond rhaid oedd gweld mwy o gymru ac felly penderfynais mai astudio’r gymraeg ym Mhrifysgol Bangor oedd y peth gorau i mi. A dwi’n difaru dim!

Dros y flwyddyn, fy ngobaith yw i siarad gyda chynifer ohonoch ag sy’n bosib a gobeithio y byddaf yn adnabod llwyth ohonoch erbyn diwedd y flwyddyn! Mae fy ngweledigaeth am y flwyddyn yn glir ac yn fras fy mwriad yw parhau i lywio a hybu’r gwaith da y mae myfyrwyr UMCB yn eu gwneud I sicrhau ein ffyniant. Mae Cymreigio Undeb bangor a sicrhau cynrychiolwyr cwrs Cymraeg ar bob pwyllgor staff myfyrwyr yn flaenoriaethau hefyd ond ni af ymlaen i’ch llethu gyda fy ngweledigaethau i gyd. Bydd y rhain wedi’i hamlinellu ar ein gwefan ac os ydych yn awyddus I gael sgwrs i drafod rhywbeth – mae fy nrws bob troy n agored!

Yr hyn sy’n bwysig pwysleisio yw bod UMCB yma ar eich cyfer chi, felly gwnewch y fwyaf o’r holl gyfleoedd a ddaw i’ch rhan. Ac mae ein rol gwleidyddol yn rhoi’r cyfle i chi fod yn rhan o rywbeth sy’n bwysig i chi. Mae fy nrws bob tro ar agor a nid oes un cwestiwn rhy fach. Felly dewch draw I Swyddfa UMCB ar llawr 4, Pontio am sgwrs pellach er mwyn trafod beth yn UMCB a fydd o ddiddordeb ichi. A dwi’n gobeithio y bydd y llawlyfr hwn yn rhoi mwy o syniad i chi ar beth yr ydym yn cynnig.

 

Hwyl am y tro,

Gethin Morgan

Llywydd UMCB 2018/19