Mae Undeb Bangor yn chwilio am rywun croesawus a threfnus dros ben i weithio yn Nhîm Llais Myfyrwyr yn ystod y misoedd Ebrill, Mai a Mehefin 2018.

Mae’r rôl yn cynnwys:

  • Darparu cefnogaeth o ddydd i ddydd i Dîm Llais Myfyrwyr
  • Gweithio gyda’r Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth i ddarparu cefnogaeth gweinyddol i Gynrychiolwyr Cwrs
  • I fod yn bwynt cyntaf ar gyfer ymholiadau myfyrwyr
  • Cynorthwyo gyda digwyddiadau fel Destresstival a Chymorth Astudio

 

Mae hon yn swydd dros dro rhwng 30ain o Ebrill – 29ain o Fehefin 2018

Oriau Gwaith:              20 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gall oriau gwaith fod yn hyblyg)

Cyflog:                         £8.80 yr awr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi Dydd Llun 23ain o Ebrill. Bydd cyfweliadau yn digwydd ar Ddydd Gwener 27ain o Ebrill. Os nad yw’n bosib i chi fynychu cyfweliad ar y diwrnod yma, nodwch hyn ar eich llythyr cais, os gwelwch yn dda.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl, plîs anfonwch e-bost gyda’ch CV a llythyr cais i Tara Hine – Tara.Hine@undebbangor.com