Er mwyn lawrlwytho y pecyn, cliciwch ar y linc isod:

Mae ceisiadau yn cau ar y 12fed o Chwefror a gallwch wneud cais am y swydd yma: JOBS.BANGOR.AC.UK