Swydd UMCB

Mae Undeb Bangor yn chwilio am rywun sydd yn allblyg, croesawgar a threfnus dros ben i weithio yn Nhîm Chyfleoedd Myfyrwyr o ganol mis Mawrth 2019 tan ddiwedd mis Mai 2019.

Mae’r rôl yn cynnwys:

  • Cefnogi, creu a chyflwyno ymgyrchoedd, prosiectau a digwyddiadau UMCB
  • Bod yn weladwy o gwmpas y campws wrth ymgysylltu â myfyrwyr a hyrwyddo gwaith undeb y myfyrwyr
  • Gweithio gyda Llywydd UMCB a Chydlynydd Cymdeithasau ac UMCB i ddarparu cefnogaeth weinyddol
  • Cynhyrchu cynnwys cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwaith UMCB
  • Cynorthwyo gyda digwyddiadau yn ôl cyfarwyddyd Llywydd UMCB a Chydlynydd Cymdeithasau ac UMCB

Mae hon yn swydd dros dro tan ddiwedd mis Mai 2019

Oriau Gwaith:              16 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gall oriau gwaith fod yn hyblyg)

Cyflog:                         £8.80 yr awr

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi Dydd Iau 14eg o Fawrth. Bydd cyfweliadau yn digwydd Ddydd Gwener 15fed o Fawrth. Os nad yw’n bosib i chi fynychu cyfweliad ar y diwrnod hwn, nodwch hyn ar eich llythyr cais, os gwelwch yn dda.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rôl, plîs danfonwch e-bost gyda’ch CV a llythyr cais i dylan.davies@undebbangor.com