Strategaeth Iechyd Meddyliol Dan Arweiniant Fyfyrwyr - Rydym angen eich cymorth!

Arolwg Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr 

Mae eich Undeb Myfyrwyr yn gweithio ar y cyd a’r Brifysgol I ddatblygu Strategaeth Iechyd Meddwl dan arweiniant Fyfyrwyr, ac felly rydym angen eich cymorth!

 

Rydym wir eisiau i’r strategaeth iechyd meddyliol newydd y Brifysgol cael ei chreu dan arweiniant fyfyrwyr, ac mae hyn yn golygu gwrando Ar eich barn a phryderon chi, er mwyn darganfod ffodd effeithiol o symud ymlaen gyda strategaeth er lles myfyrwyr a’r Brifysgol. Bydd hyn yn galluogi ni i wrando ar ba ddarpariaeth sydd angen i gefnogi eich iechyd meddyliol chi a’ch cyd fyfyrwyr, ac i sicrhau bod y strategaeth yn berthnasol i chi.

 

Er mwy gwneud hyn, rydym yn sefydlu cyfres o ddigwyddiadau i’ch galluogi i rannu eich barn o fewn grwpiau ffocws myfyrwyr, a chyfweliadau un i un. Mae hyn yn cynnig platform i chi rhannu eich barn ag ymgysylltu a myfyrwyr eraill