Refferendwm UCM a Etholiadau'r Ymddiriedolwyr

Referendum UCM

Amserlen


Etholiadau'r Ymddiriedolwyr

Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM

Yng nghyfarfod cyffredinol Undeb Bangor a gynhaliwyd ar nos Fawrth 30 Mawrth, penderfynodd myfyrwyr y dylai Undeb Bangor gael refferendwm i benderfynu a ddylai Undeb Bangor fod aelod cyswllt ag UCM.

Felly, o 16:00 ddydd Mercher 3 Mai tan hanner dydd ar ddydd Gwener 5 Mai, bydd yr holl fyfyrwyr yn gallu pleidleisio ar "A ddylai Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor), gael aelodaeth gyswllt ag UCM".

Bydd cyfnod ymgyrchu ar gyfer y refferendwm yn dechrau ar ddydd Mawrth 25 Ebrill, ac felly mae Undeb Bangor yn chwilio am fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymgyrch Ie ac Na. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan gydag unrhyw ochr, bydd angen i chi fynd i noson y tîm ymgyrchu Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM ar nos Lun 24 Ebrill (18:00 yn y UM). Penderfynir ar arweinwyr y tîm ymgyrchu yn y cyfarfod hwn yn ogystal â'r holl wybodaeth ynghylch yr ymgyrch. Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth, ebostiwch email studentvoice@undebbangor.com.

Cynhelir sesiwn holi ac ateb Cwestiwn Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM ddydd Mercher 3 Mai am 13:30 yn Pontio, PL2. Rydym yn eich annog yn gryf i ddod draw er mwyn gwybod mwy a gofyn unrhyw gwestiynau fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus wrth i chi bleidleisio.

There are no referenda running at the present time.

Etholiadau'r Ymddiriedolwyr sy'n Fyfyrwyr

Fel y cyhoeddwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol, byddwn hefyd yn cynnal etholiadau ar gyfer tair swydd Ymddiriedolwr Myfyrwyr. Bydd enwebiadau'n agor ar-lein rhwng dydd Llun 24 Ebrill am 09:00 a dydd Mawrth 27 Ebrill am 17:00, a bydd modd pleidleisio rhwng dydd Mercher 3 Mai a dydd Gwener 5 Mai. Am ragor o wybodaeth ac i weld beth yn union mae swydd Ymddiriedolwr Myfyrwyr yn ei olygu, ewch i www.undebbangor.com/trusteeelections.

No elections are currently running

For more information, to view the elections guide, and to find out what you need to do by when click here

 

Back to top of page