Refferendwm UCM a Etholiadau'r Ymddiriedolwyr

Referendum UCM

Amserlen


Etholiadau'r Ymddiriedolwyr

Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM

Yng nghyfarfod cyffredinol Undeb Bangor a gynhaliwyd ar nos Fawrth 30 Mawrth, penderfynodd myfyrwyr y dylai Undeb Bangor gael refferendwm i benderfynu a ddylai Undeb Bangor fod aelod cyswllt ag UCM.

Felly, o 16:00 ddydd Mercher 3 Mai tan hanner dydd ar ddydd Gwener 5 Mai, bydd yr holl fyfyrwyr yn gallu pleidleisio ar "A ddylai Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor), gael aelodaeth gyswllt ag UCM".

Bydd cyfnod ymgyrchu ar gyfer y refferendwm yn dechrau ar ddydd Mawrth 25 Ebrill, ac felly mae Undeb Bangor yn chwilio am fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymgyrch Ie ac Na. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan gydag unrhyw ochr, bydd angen i chi fynd i noson y tîm ymgyrchu Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM ar nos Lun 24 Ebrill (18:00 yn y UM). Penderfynir ar arweinwyr y tîm ymgyrchu yn y cyfarfod hwn yn ogystal â'r holl wybodaeth ynghylch yr ymgyrch. Os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth, ebostiwch email studentvoice@undebbangor.com.

Cynhelir sesiwn holi ac ateb Cwestiwn Refferendwm ar aelodaeth gyswllt ag UCM ddydd Mercher 3 Mai am 13:30 yn Pontio, PL2. Rydym yn eich annog yn gryf i ddod draw er mwyn gwybod mwy a gofyn unrhyw gwestiynau fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus wrth i chi bleidleisio.

NUS Affiliation Referendum

Should Undeb Bangor (Bangor University Students’ Union), be affiliated to the National Union of Students?

This referendum is on Undeb Bangor’s future membership of NUS. For absolute clarity, in order for the Union to leave membership of NUS the ‘No campaign’ need to achieve 50% plus one of the total number of votes cast.

You are voting on whether or not Undeb Bangor should be affilated to the National Union of Students.

The specific question is "Should Undeb Bangor (Bangor University Students’ Union), be affiliated to the National Union of Students?

Etholiadau'r Ymddiriedolwyr sy'n Fyfyrwyr

Fel y cyhoeddwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol, byddwn hefyd yn cynnal etholiadau ar gyfer tair swydd Ymddiriedolwr Myfyrwyr. Bydd enwebiadau'n agor ar-lein rhwng dydd Llun 24 Ebrill am 09:00 a dydd Mawrth 27 Ebrill am 17:00, a bydd modd pleidleisio rhwng dydd Mercher 3 Mai a dydd Gwener 5 Mai. Am ragor o wybodaeth ac i weld beth yn union mae swydd Ymddiriedolwr Myfyrwyr yn ei olygu, ewch i www.undebbangor.com/trusteeelections.

Etholiadau'r Ymddiriedolwr Myfyrwyr - Gwanwyn 2017 | Student Trustee Elections - Spring 2017

Etholiadau'r Ymddiriedolwr Myfyrwyr - Gwanwyn 2017 | Elections for three student trustee positions for a period of one year.

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau bellach wedi dod i ben.

Mae'r etholiadau yn agor am 16:00 ar 03 Mai 2017

Rhestr Swyddi
Darllenwch fwy am y swyddi sydd ar gael yn yr etholiad a disgrifiad o gynnwys pob swydd.

For more information, to view the elections guide, and to find out what you need to do by when click here

 

Back to top of page