Ymateb i Newidiadau Arfaethedig i'r Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yn dilyn ymgynghoriad diweddar yn ymwneud â newidiadau arfaethedig i strwythur yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, mae Undeb Bangor wedi derbyn ymatebion gan Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes i bryderon myfyrwyr. Gellir canfod yr ymateb cyfan, sydd yn cynnig cysuron a sicrwydd ynglyn â’r pryderon, yma.

Yn allweddol ymysg cysuron a chynhigir gan Ddeon y Coleg a Phennaeth yr Ysgol  oedd yr yswiriant y bydd y Coleg yn parhau i gynnig Cerddoriaeth fel pwnc ym Mhrifysgol Bangor am y dyfodol rhagweladwy. Gan ystyried y bydd y Brifysgol yn dathlu 100 mlwydd o ddysgu Cerddoriaeth yn 2021, mae’r Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes yn ymrwymedig i’r pwnc sydd “yn bwysig i’r Brifysgol trwy ei chyfranogiad i fywyd eang y sefydliad a’i gwelededd yn y gymuned ehangach”

Gosodwyd llinell amser yn yr ymateb derbyniwyd gan Undeb Bangor. Bydd yr ailstrwythuro yn cael ei weithredu erbyn mis Awst 2020 fan bellaf. Mae’n bosib y bydd yn cael ei weithredu erbyn mis Ionawr 2020, ond mae’r Deon wedi rhoi sicrhad na fydd unrhyw newidiadau yn cael eu weithredu erbyn mis Medi 2019 a’r flwyddyn academaidd newydd

Yn yr ymateb, nodwyd bod cynlluniau ar gyfer datblygiad rhaglenni newydd, ac mae’r Coleg yn gobeithio cyflwyno rhaglenni newydd mewn Cerddoriaeth Glasurol, Newyddiaduraeth Ar-lein, Ysgrifennu Proffesiynol a Theatr a Pherfformiad. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno yn ogystal â rhaglenni gradd meistr bydd yn cael eu cyflwyno ym Mis Medi 2019, yn cynnwys Astudiaethau Ffilm a Chwaraeon: Hanes, Cyfryngau a diwylliant.

Mae’r Coleg hefyd wedi ymrwymo i gynnal y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn bresennol gyda’r broses ail-strwythuro, ac awgrymant y bydd ailstrwythuro yn cryfhau’r ddarpariaeth yma yn Perfformiad Cerddoriaeth a Theatr. Fel canlyniad o’r ail strwythuro, bydd 75% o staff yn siarad Cymraeg yn yr Ysgol, yn gwrthwynebol i’r 59% yn yr Ysgol presennol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o ddarllen yr ymateb derbyniwyd gan Goleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, anfonwch y rhain i llaismyfyrwyr@undebbangor.com

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.