Oriau agor gostyngol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Bydd Undeb Bangor ar gau am 1 diwrnod ar Ragfyr 14.

Byddwn yn cau ar gyfer gwyliau'r Nadolig ar yr 21ain o Ragfyr am 17.00. Byddwn yn ailagor ar yr 2il o Ionawr gydag oriau gostyngedig ar yr 2il, 3ydd a 4ydd pan fyddwn ar agor rhwng 11am a 3pm. Byddwn yn ail agor gyda'n horiau arferol ar y 7fed o Ionawr.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.