Enillwyr GDDAM a Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2019

 Eleni, cynhaliwyd yr 8fed seremoni Gwobrau Dan Arweiniant Fyfyrwyr a’r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs ar y 3ydd o Fai. Mae’r Gwobrau yma yn gyfle i Staff a Myfyrwyr dod at eu gilydd i ddathlu Cynrychiolwyr Cwrs, a’r safon eithriadol o ddysgu a gofal bugeiliol sydd yn cael ei gynnig gan Brifysgol Bangor.

Mae Undeb Bangor yn parhau i dderbyn nifer uchel o enwebiadau ar gyfer y Gwobrau, flwyddyn ar flwyddyn, sydd yn dangos bod Myfyrwyr a Staff yn gwerthfawrogi’r ymdrechion a’r gwaith caled sydd yn cael ei ddangos ar led y Brifysgol

Derbyniwyd dros 600 o enwebiadau, ac o’r rhain cafwyd Cynrychiolwyr o 13 allan o 14 o ysgolion y Brifysgol eu henwebu a’u chydnabod am chwarae rhan mewn gwella profiad myfyrwyr. Derbyniwyd academyddion a gweithwyr cefnogol y Brifysgol clod am eu gwaith caled trwy gydol y flwyddyn. Cafodd nifer o Staff eu henwebu ar gyfer amryw o gategorïau, tra bod rhai staff wedi eu henwebu am flynyddoedd olynol, gan gynnwys enillydd y Wobr Athrawes y Flwyddyn, Dr Lucy Huskinson.

Dyma enghraifft o’r clod oedd gan fyfyrwyr i Dr Lucy Huskinson: "I am voting for the best lecturer I have ever had. The lectures they give are really fun and use lots of different ways of teaching so it’s never boring. I'm normally really shy and sit at the back of the class keeping quiet but this lecturer makes it really comfortable to talk and everybody contributes their thoughts, opinions and ideas.”

Dyma ddywedodd Yr Athro Carol Tully, Dirpwy Is-Ganghellor (Profiad Myfyrwyr): “Roedd y GDDAM a’r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs yn llwyddiant gwych eleni. Mae’n wir ysbrydoliaeth i weld y gwaith arbennig sy’n cael ei gario allan ymysg Staff a Myfyrwyr y Brifysgol. Mae’n wir gennym bobl anhygoel ym Mangor. Diolch yn fawr i Undeb Bangor am drefnu’r digwyddiad, a da iawn i bawb gafodd eu henwebu

Dywedodd Mark Barrow, IL Addysg yr Undeb Myfyrwyr ac un o drefnwyr y noson, y canlynol: “Roedd yn anrhydedd i gyflwyno’r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs a Dysgu Dan Arweiniant Fyfyrwyr eleni. Mae nifer o aelodau staff, a myfyrwyr, yn mynd ym mhellach na sydd angen er mwyn sicrhau bod profiad myfyrwyr y gorau gellir bod. Heb eu cymorth, chefnogaeth ac arweiniad, ni fyddai Bangor yn derbyn y fath cydnabyddiaeth ar gyfer ‘boddhad myfyrwyr’. Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr oedd yn ddigon ffodus i dderbyn gwobr ”.

 

Gwobr am Addysg Cyfrwng Cymraeg

 

 

Gareth Evan-Jones

 

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Gwobr am Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

 

Angharad Price

 

 

Ysgol Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 

Goruchwyliwr Traethawd Hir/Thesis

 

Simon Viktor

 

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbenning

 

 

Sian Pierce

 

Ysgol Gwyddorau Naturiol

 

Gwobr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

 

 

Joshua Andrews

 

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 

Gwobr Rhyngwladol

Li Tang

 

Ysgol y Gyfraith Bangor

 

Athrawes Newydd y Flwyddyn

 

 

Eleri Thomas

 

 

Ysgol Addysg a Ddatblygiad Dynol

 

Athrawes Ôl-radd y Flwyddyn

 

 

Leanne Rowlands

 

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 

Gwobr Arwr heb ei Gydnabod

 

Joan Parry

 

chool of Environment,

Gwasanaeth Eiddo a Champws

 

Athrawes y Flwyddyn

 

Lucy Huskinson

 

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Aelod Staff Cefnogi y Flwyddyn

 

Ellie Chung
 

Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a’r Gyfraith

 

Gwobr Adran Gwasanaeth i Fyfyrwyr

Lowri Owen

Gwasanaeth Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.