Dyma eich Cynghorwyr...

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu hethol i mewn i Gyngor Undeb Bangor.  Gallwch weld rhestr lawn o'ch cynghorwyr newydd isod.

Diben Cyngor Undeb Bangor yw trafod, ystyried a gosod polisi'r Undeb rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol. Mae'n adolygu, tywys ac yn dal i gyfrif ac mae’n creu projectau ar gyfer yr Ymddiriedolwyr sy'n Swyddogion rhwng Cyfarfodydd Cyffredinol. Mae'n trafod materion sy'n berthnasol i fyfyrwyr rhwng y Cyfarfodydd Cyffredinol. Mae'n gweithio i wella bywyd myfyrwyr drwy ymgynghori a deall anghenion y myfyrwyr fel corff, hyrwyddo gwaith yr Undeb, trafod materion a syniadau a chreu projectau a chynlluniau newydd.

all unrhyw fyfyriwr ddod draw i Gyngor Undeb Bangor (CUB). Diben CUB yw trafod syniadau'n ymwneud â pholisi Undeb Bangor (e.e. ei gyfeiriad strategol ac i'r dyfodol), ymgyrchoedd cenedlaethol a/neu leol neu weithgaredd gwleidyddol, syniadau'n ymwneud â gweithgareddau neu gyfleoedd myfyrwyr mae Undeb Bangor yn eu hwyluso, neu i ddatblygu a gwella profiad y myfyrwyr. Mae hefyd yn caniatáu fforwm i ddal Swyddogion Sabothol, Cynghorwyr Undeb Bangor i gyfrif.

Black, Asian, and Minority Ethnic Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Undeb Bangor Mr IDRISS KAMTCHEU CHIAKO
Chair of Undeb Bangor Council/Cadeirydd Cyngor Undeb Bangor Mr ABHIROOP SINGH
Disabled Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Anabl Undeb Bangor  
European Union Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd Undeb Bangor Herr FREDERICK WALTERS
Healthy Living Champion Undeb Bangor Councillor  
Housing and Community Champion Undeb Bangor Councillor Miss KATIE TEW
International Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol Undeb Bangor Miss PAIGE DIXON
LGBT+ Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr LHDT+ Undeb Bangor Mr JOSHUA BEBBINGTON
Live at Home Students Undeb Bangor Councillor  
Mature Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Hyn Undeb Bangor Mr LUKE EARNSHAW
Mental Health Champion Undeb Bangor Councillor Mr FREDDI LAVENDER
Part-Time Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhan Amser Undeb Bangor  
Postgraduate Research Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil Undeb Bangor Miss ARPITA SAILESH GARGESH
Postgraduate Taught Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig Undeb Bangor Mr AARON MALIK
Student Parents and Carers Undeb Bangor Councillor Miss TANYA RILEY
Trans Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Traws Undeb Bangor  
Welsh Speaking Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg Undeb Bangor Mr OSIAN OWEN
Women Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Menywod Undeb Bangor Miss RACHEL WILSON
Wrexham Campus Undeb Bangor Councillor Miss GRACE MONTGOMERY

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.