Datganiad Sefyllfa Ariannol y Brifysgol 2018

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yn dilyn yr e-bost y byddwch wedi'i dderbyn gan y Dirprwy Is-Ganghellor Yr Atrho Carol Tully ynghylch sefyllfa ariannol y Brifysgol, hoffai Undeb Bangor sicrhau myfyrwyr ein bod yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i ddiogelu profiad myfyrwyr. Os oes gennych unrhyw bryderon, mae croeso i chi e-bostio Ruth Plant, y Llywydd, ar studentvoice@undebbangor.com

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.