Cynhadledd Arweinyddiaeth Myfyrwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd ein arweinwyr myfyrwyr wrthym eu bod eisiau mwy o fanylion na'r hyfforddiant pwyllgor presennol. Trafodwyd cael digwyddiad arddull cynhadledd ym mhob un o'r cyfarfodydd cyffredinol a chyda rhywfaint o gynllunio pellach, cynhaliwyd Cynhadledd Arweinyddiaeth Myfyrwyr Undeb Bangor. Daeth y digwyddiad hwn a myfyrwyr, staff a swyddogion ynghyd i roi cyfle i ofyn cwestiynau, archwilio pynciau a dysgu gyda'i gilydd.

 

Datblygwyd y Gynhadledd Arweinyddiaeth Myfyrwyr i helpu i roi grym i chi fel arweinwyr a hwyluso trafodaeth o gwmpas meysydd arweinyddiaeth allweddol. Yn Undeb Bangor, mae ein gweledigaeth yn "gwbl berthnasol i chi" ac mae digwyddiadau fel y nod hwn i lunio'r trafodaethau sydd gennym gyda chi a dylanwadu ar sut mae pethau yn Undeb Bangor yn cael eu gwneud. Gyda'n blaenoriaethau strategol a'ch adborth wrth wraidd y cynnwys: Addysg, Cyfleoedd, Cymorth a Chymuned, gobeithio y bydd y gynhadledd wedi cyflawni rhai o'r nodau a drafodwyd gyda chi.

 

Agorwyd y gynhadledd gan Is-Ganghellor Prifysgol Bangor - Yr Athro John Hughes ochr yn ochr â James Williams, Is-Lywydd Undeb Bangor ar gyfer Cymdeithasau a Gwirfoddoli i PL5 llawn ym Mhontio. Roedd y ffigyrau ar draws y diwrnod cyfan yn ardderchog gyda'r mwyafrif helaeth o aelodau'r pwyllgor yn mynychu. Diolch i bawb a fu'n rhan o'r broses gynllunio a hefyd i'r staff a'r myfyrwyr hynny a gyflwynodd y sesiynau yn y Gynhadledd.

 

Dyma'r tro cyntaf i ni gyflwyno'r digwyddiad hwn ac rydym yn gobeithio ei fod wedi ysbrydoli myfyrwyr i gofleidio'r cyfleoedd o'u cwmpas a chreu rhai newydd. Nod y gynhadledd oedd llunio'r offer i ymgymryd â'r holl bethau anhygoel y mae arweinwyr myfyrwyr yn eu gwneud ar gyfer eu haelodau ac yn y gymuned ehangach tra'n parhau i greu bondiau bywyd hir gyda Bangor, Prifysgol Bangor ac Undeb Bangor.

 

A fyddech cystal ag atborth unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau nesaf y flwyddyn i cyfleoedd@undebbangor.com

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.