Cau Cyrsiau Cemeg

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Rydym yn drist iawn fod y Brifysgol wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd i derfynu Anrhydedd Sengl Cemeg. Yn dilyn y penderfyniad yma, deallwn efallai bydd hyn yn codi nifer o bryderon i fyfyrwyr. Rydym wedi cael sicrhad gan y Brifysgol bydd y myfyrwyr presennol yn gallu cwblhau eu hastudiaethau a graddio yn y radd maent wedi cofrestru ar yn bresennol.

 

Ein  blaenoriaeth rwan yw gweithio gyda’r Brifysgol i sicrhau bydd cyn lleied o amharu ag sy’n bosibl yn digwydd i brofiad y myfyrwyr trwy gydol y broses. Hefyd, i gynorthwyo ymhellach gyda diogelu profiad pawb yr effeithir arnynt, byddwn yn parhau i weithio yn agos gyda chynrychiolwyr cwrs a myfyrwyr.

 

Hoffwn atgoffa myfyrwyr fod cefnogaeth ar gael gennym ni yma yn Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn Ysgol Gwyddorau Naturiol.

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu bryderon cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost yma llaismyfyrwyr@undebbangor.com, neu dewch draw i Undeb y Myfyrwyr neu cysylltwch â’ch Cynrychiolwyr Cwrs, os gwelwch yn dda.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.