Canlyniadau'r NSS

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Undeb Bangor yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi dod ar frig Undebau Myfyrwyr Prifysgolion yng Nghymru am gynrychioli diddordebau academaidd myfyrwyr.

Cafwyd canlyniadau Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) 2019 eu cyhoeddi ar y 3ydd o Orffennaf, gan roi Prifysgol Bangor ymhlith y 10 Prifysgol Gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr.

Mae’r cwestiwn sy’n cyfeirio’n benodol tuag yr Undeb Myfyrwyr yn gofyn i fyfyrwyr gytuno neu anghytuno â’r datganiad canlynol: ‘Mae’r Undeb Myfyrwyr yn cynrychioli eich diddordebau academaidd yn effeithlon.’

Mae’r cyflawniad hwn yn dystiolaeth bellach fod ein Cynrychiolwyr Cwrs wedi gwneud gwaith rhagorol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fel ymateb i’r Achosion Busnes dros Newid, trwy fewnbynnu eu sylwadau a’u barn o ran sefyllfa ariannol y Brifysgol.

Dywedodd Mark Barrow, Llywydd Undeb Bangor: “Mae hwn yn newyddion gwych, ac mae’n dangos yr holl waith caled sydd wedi cael eu gyflawni dros y flwyddyn diwethaf, gan y tîm Sabothol ac y tim Llais Myfyrywyr Undeb Bangor. Rwyf wedi fy mhlesio’n fawr gan ymroddiad a proffesionoldeb mae ein Cynrychiolwyr Cwrs wedi’i ddangos, ac ni fysen wedi gallu ymateb mor trylwyr i’r Achosion Busnes dros Newid heb eu mewnbwn nhw.”

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.