Blog Ymadael Harry

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Dyma fe, fy mlog olaf! Mae wedi bod yn gryn amser ers i mi wneud un o'r rhain ddiwethaf ac mae wir i ddeud fod llawer wedi digwydd ers yr un cynt... Rwy'n hynod falch o sut mae ein myfyrwyr wedi ymdopi a rhagori ers Covid-19 a sut mae cymaint o'n cyfleoedd wedi addasu ar-lein! Mae Bangor wedi bod yn rhan o fy mywyd am y 5 mlynedd diwethaf ac rwy'n drist iawn fy mod yn gadael ond byddaf yn bendant yn ôl i ymweld. Roeddwn i eisiau amlinellu ychydig o uchafbwyntiau fy mlwyddyn fel IL Addysg a fy nghyfnod byr iawn fel Llywydd.

 

?? Wedi'ch cynrychioli mewn dros 70 o gyfarfodydd sy'n uniongyrchol gysylltiedig â chynllunio Covid-19, bwydo'ch barn a'ch cynrychioli'n llawn

?? Wedi creu Tudalen FB Cymuned Corona Undeb Bangor gyda dros 1100 o aelodau ers y cloi ac ymgysylltu gwych.

?? Wedi mynd a 50 o fyfyrwyr i lawr i Lundain am ddim i gymryd rhan yn y People’s Vote March, a fynychwyd gan dros 1.2 miliwn o bobl!

?? Creu adroddiad llawn ar farn myfyrwyr am fywyd Prifysgol ym mis Medi, gan gynnal 14 o grwpiau ffocws i sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu clywed.

??Bellach mae gan 14 / 18  o ysgolion ystafelloedd cyffredin gan gynnwys 3 adnewyddiad newydd gyda mwy i ddod a 4 ffynnon ddwr newydd ar draws y campws (a 2 arall yn eu lle)

?? Cyfleoedd Gwaith - Wedi sicrhau dros £ 2000 ar gyfer cyfleoedd myfyrwyr ac wedi darparu cyflogaeth i dros 35 o fyfyrwyr ers mis Medi

?? Bellach mae Panopto yn bolisi ledled y Brifysgol

?? Ymgyrchoedd cynaliadwyedd - bellach gellir ailgylchu plastigau un defnydd yn yr UM ac maent wedi rhoi pwysau ar y Brifysgol i arwyddo'r Datganiad Tanwydd Ffosil ac erbyn hyn mae'r brifysgol yn defnyddio ynni 100% adnewyddadwy

?? Wedi cynnal nifer o sesiynau adborth ar gyfer Grwpiau Heb Gynrychiolaeth ddigonol fel Myfyrwyr Anabl a Myfyrwyr Rhyngwladol

?? Ymgyrchoedd wedi bod yn llwyddiannus iawn ymgyrchoedd Cofrestru i Bleidleisio ac Etholiad Cyffredinol gan gynnwys cynnal digwyddiad Sesiwn Holi’r Ymgeiswyr gydag Ymgeiswyr AS

?? Trial o oriau agor hirach i fyfyrwyr yn Llyfrgell Wrecsam ac ystafell gyfrifiaduron parhaol 24 awr

?? Arwain ar wefan newydd yr UM ar gyfer y flwyddyn nesaf

?? Arolwg Golchdy Circuit wedi'i lansio ac adeiladu sylfeini ar gyfer adnewyddu contract yn ddiweddarach eleni.

 

Mae wir wedi bod yn anrhydedd cael fy ethol ddwywaith ac rydw i wedi caru pob eiliad! Rwy'n hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi ei gwneud hi'n flwyddyn mor dda er bod sut orffennodd hi, ond edrychaf ymlaen at weld popeth y mae'r tîm Saboth newydd yn ei wneud eleni a sut y gallant fynd ag Undeb Bangor i'w gryfder nesaf!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.