Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd ac i ddangos fod ein gweithgareddau yn cyfrannu at nodau llesiant Cymru a nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

A rhai o nodau’r Cenhedloedd Unedig

3. Iechyd a llesiant da

4. Addysg o safon

5. Cyfartaledd gender

10. Llai o anghyfartaledd

15. Bywyd ar y ddaear

16. Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau cryf

17. Partneriaeth ar gyfer y nodau 

Mae’n myfyrwyr, drwy eu gweithgareddau gwirfoddoli yn cyfrannu’n uniongyrchol at y nodau Cymreig canlynol:

  • Cymru iachach
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymry sy’n fwy cyfartal
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
  • Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-ang