MENCAP

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
In this project volunteer role you will work with people with and without a learning disability to help interpret and share important stories on the theme of friendships and relationships for people with a learning disability| Yn y rôl gwirfoddolwr prosiect hon byddwch yn gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu a rhai sydd heb anabledd dysgu i helpu i ddehongli a rhannu storïau pwysig ar thema cyfeillgarwch a pherthynas ar gyfer pobl ag anabledd dysgu.