Digital Gwynedd | Gwynedd Ddigidol

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Digital Gwynedd is seeking volunteers to help the residents of Bangor to get more out of the internet. We organise and advertise drop-in sessions for people to bring their devices to, be it a smart phone or a tablet, where we give them assistance in understanding the device. | Mae Gwynedd Ddigidol yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu trigolion Bangor i gael mwy allan o'r rhyngrwyd. Rydym yn trefnu ac yn hysbysebu sesiynau galw draw i bobl ddod â'u dyfeisiau iddynt, boed yn ffôn smart neu dabled, lle rydyn ni'n rhoi cymorth iddynt ddeall y ddyfais.