The Reader | Mae Prosiect The Reader

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
The Reader Project are the pioneers of Shared Reading – a simple idea that changes lives. By bringing people together to read great literature aloud we are improving well-being, reducing social isolation and building stronger communities across the UK and beyond. | Mae Prosiect The Reader yn arloeswyr Darllen ar y Cyd – syniad syml sy’n gallu newid bywydau. Trwy ddod a phobl at ei gilydd i ddarllen llenyddiaeth wych ar lafar rydym yn gwella lles, lleihau ynysiad cymdeithasol ac adeiladu cymunedau cryfach ar draws y DU.