Undeb Robins | Undeb Robins

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
The overall aim of the role is to act as a be-friender/support to the patients, and therefore the staff. This will not include advocacy or counselling. | Diben y rôl yw i fod yn ffrind i’r cleifion, a chynnig cefnogaeth. Nid yw hyn yn cynnwys cwnsela.