Elwy Working Woods |

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Elwy Working Woods aim to bring neglected local woodlands back into active management for the economic, social and ecological benefit of our community and also to increase woodland cover by the planting and care of new woodlands. They also want to foster participation in all crafts that use wood as a raw material.| Nod Elwy Working Woods yw adnewyddu coetiroedd lleol sydd wedi'u hesgeuluso, a hynny er budd economaidd, cymdeithasol ac ecolegol ein cymuned. Eu nod hefyd yw plannu a gofalu am goetiroedd newydd. Maent hefyd am gynyddu’r sawl sydd mewn crefft sy'n defnyddio pren fel deunydd crai.