Headway Friends | Ffridiau Headway

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Headway Gwynedd has been supporting people with a brain injury in Gwynedd for over thirty years now. We are part of the national charity Headway UK. We are a friendly supportive group meeting twice a month. | Bu Headway Gwynedd wrthi ers 30 o flynyddoedd bellach yn cefnogi pobl sydd ag anaf ar yr ymenydd. Maent yn rhan o elusen genedlaethol Headway y DU. Maent yn grwp cyfeillgar sy’n cwrdd ddwywaith y mis. Ar ail ddydd Sadwrn bob mis, oni bai am fis Awst, maent yn cwrdd yn Ysbyty Eryri, Caernarfon o 11yb ymlaen.