Ysbyty Cefni | Ysbyty Cefni

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
In volunteering at Cemlyn Ward, you will be supporting the work of ward staff and specialist activity coordinators to help people with dementia to engage with social and recreational activities on the ward. It also means helping people take part in group activities, so that they can stay connected.| Trwy wirfoddoli ar ward Cemlyn byddwch yn cefnogi gwaith staff y ward a chydlynwyr gweithgareddau arbenigol i helpu pobl â dementia i gymryd rhan mewn weithgareddau hamdden cymdeithasol. Gall hefyd olygu helpu pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau grwp fel eu bod yn cadw cysylltiad.