Bangor Lunch Club | Clwb Cinio Bangor

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
The Bangor Lunch Club aims to bring older people in our community together on a regular basis to enjoy a hot nutritious meal and socialise with friends at the same time.|Nod Clwb Cinio Bangor yw dod â phobl hyn yn ein cymuned at ei gilydd yn rheolaidd i fwynhau pryd maethlon poeth a chymdeithasu â ffrindiau ar yr un pryd.