Riding for the Disabled | Marchogaeth i'r Anabl

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Register to be notified of upcoming opportunities. Volunteers are needed to assist in escorting disabled adults and children to ride horses. Riding provides therapy and confidence building for Service Users and allows them to experience freedom of movement with little assistance. | Cofrestrwch er mwyn cael gwybod am gyfleoedd i ddod. Mae angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo i hebrwng oedolion a phlant anabl i farchogaeth ceffylau. Mae marchogaeth yn darparu therapi ac yn adeiladu hyder i ddefnyddwyr y gwasanaeth, ac yn eu galluogi i brofi rhyddid symud heb lawer o gymorth.