Tech Angels | Angylion Technoleg

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
The aim of this project is to help older residents of the community with any technological issue they may have. This can include tuning in a new television to setting up a Facebook account and so on | Nod y prosiect hwn yw helpu trigolion y gymuned gydag unrhyw fater technolegol sydd ganddynt. Gall hyn gynnwys tynhau teledu newydd i sefydlu cyfrif Facebook ac yn y blaen.