Royal Voluntary Service(Wales) | Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (Cymru)

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.

Royal Voluntary Service is a national volunteering organisation and charity with its roots in local communities all over Britain. Our volunteers aim to provide the support an older person might need at home, in their neighborhoods and also in hospitals. | Mae'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn sefydliad gwirfoddoli cenedlaethol ac elusen gyda'i wreiddiau mewn cymunedau lleol ledled Prydain. Nod ein gwirfoddolwyr yw darparu'r gefnogaeth y gallai fod angen person hyn gartref, yn eu cymdogaethau a hefyd mewn ysbytai