Hergest Walking Group (Thursday) | Grwp Cerdded Hergest (Dydd Iau)

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Volunteers accompany service users from the Hergest Unit, on walks around the local area to provide them with a chance to get some fresh air and time away from the unit. Volunteers need to have an interest in walking and exploring North Wales. | Mae gwirfoddolwyr yn mynd gyda defnyddwyr y gwasanaeth o Uned Hergest, ar deithiau cerdded o amgylch yr ardal leol i roi cyfle iddynt gael ychydig o awyr iach ac amser i ffwrdd o'r uned. Mae angen i wirfoddolwyr fod â diddordeb mewn cerdded ac archwilio Gogledd Cymru.