RAG | RAG

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.

Please log in to change your memberships.
Standing for ‘Raising and Giving’, RAG members spend the year raising money for charity by any means possible! RAG is a great project for those who wish to volunteer on a one-off basis but there’s also plenty of work to be done all year round!| Mae aelodau RAG yn treulio'r flwyddyn yn casglu arian at elusen trwy gymaint o wahanol ffyrdd â phosib! Mae RAG yn broject gwych i'r rhai hynny sy'n dymuno gwirfoddoli ar sail unwaith-yn-unig ond hefyd mae digon o waith i'w gael drwy gydol y flwyddyn!