IEC Kids | IEC i Blant

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Volunteers help entertain and supervise children whilst their parents learn English as a second language. Volunteers usually contribute 2 hours per week on either Monday, Wednesday or Friday mornings. | Mae'r gwirfoddolwyr yn helpu i ddiddanu a goruchwylio plant tra bod eu rhieni'n dysgu Saesneg fel ail iaith. Bydd y gwirfoddolwyr fel arfer yn cyfrannu 2 awr yr wythnos naill ai ar fore Llun, bore Mercher neu fore Gwener.