GAAASG - Adults with Autism Support Group | GAAASG - Grwp Cefnogi Oedolion ag Awtistiaeth

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Working in partnership with the Gwynedd and Anglesey Autism and Asperger’s Support Group, volunteers facilitate the monthly meetings and activities of an adult group. | Gan weithio mewn partneriaeth a Grwp Cefnogi Awtistiaeth ac Asperger's Gwynedd a Môn mae'r gwirfoddolwyr yn hwyluso cyfarfodydd misol a gweithgareddau i grwp o oedolion.