Caernarfon AGRO (Anglesey and Gwynedd Recovery Organisation) | AGRO Caernarfon (Sefydliad Adfer Ynys Môn a Gwynedd)

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Run in partnership with the Anglesey and Gwynedd Recovery Organisation, volunteers attend monthly group meetings and organise activities for the members.| Cynhelir mewn partneriaeth â Mudiad Adferiad Môn a Gwynedd (AGRO); bydd y gwirfoddolwyr yn mynd i gyfarfodydd grwp misol ac yn trefnu gweithgareddau ar gyfer yr aelodau.