Hafan Cafe | Caffi Hafan

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.

Run in partnership with Age Concern, volunteers assist in the running of the ‘drop-in’ and café at the Hafan centre in Bangor. Volunteers offer 2 hours a week at a time convenient to them. | Mae'n cael ei redeg ar y cyd gydag Age Concern, a bydd gwirfoddolwyr yn helpu i gynnal y gwasanaeth 'galw heibio' a chaffi yng Nghanolfan Hafan, Bangor. Mae'r gwirfoddolwyr yn cynnig 2 awr yr wythnos ar adeg sy'n gyfleus iddynt.