Out and About | Mynd am Dro

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Volunteers take a group of local pensioners out on trips to local attractions every other Saturday afternoon. Two groups alternate every other Saturday. | Mae gwirfoddolwyr yn cymryd grwp o bensiynwyr lleol ar wibdeithiau i atyniadau lleol bob yn ail ddydd Sadwrn. Dau grwp gwahanol bob yn ail ddydd Sadwrn.