Ty Llywelyn | Ty Llywelyn

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Volunteers attend the Ty Llywelyn Medium Secure Unit at Bryn y Neuadd, Llanfairfechan to offer befriending sessions and activities for patients once a week. | Bydd y gwirfoddolwyr yn ymweld yn wythnosol ag Uned Diogelwch Canolig Ty Llywelyn ym Mryn y Neuadd, Llanfairfechan i gynnig sesiynau cyfeillio a gweithgareddau i'r cleifion.