Ablett | Ablett

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Volunteers attend the Ablett Unit, Ysbyty Glan Clwyd's Mental Health ward to offer befriending sessions and activities for patients once a week. | Mae'r gwirfoddolwyr yn ymweld ag Uned Ablett (yr adran Iechyd Meddwl yn Ysbyty Glan Clwyd) i gynnal sesiynau cyfeillio a gweithgareddau i'r cleifion unwaith yr wythnos.