Hergest Fitness Project | Project Ffitrwydd Hergest

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.

Volunteers join patients and staff at the Hergest Unit, Ysbyty Gywnedd’s Mental Health ward to take part in fitness sessions with the patients.| Mae'r gwirfoddolwyr yn ymuno â chleifion a staff Uned Hergest, y ward Iechyd Meddwl yn Ysbyty Gwynedd, i fynd am droeon wythnosol i gynnig gwasanaeth cyfeillio a chefnogaeth.