Hergest | Hergest

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.

Volunteers attend the Hergest Unit, Ysbyty Gwynedd’s Mental Health ward to offer befriending sessions and activities for patients once a week. | Mae'r gwirfoddolwyr yn ymweld ag Uned Hergest, y ward Iechyd Meddwl yn Ysbyty Gwynedd, i gynnal sesiynau cyfeillio a gweithgareddau i'r cleifion.