Sports Video Analysis | Dadansoddi Fideos Chwaraeon

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
Provide a video analysis service to local grass roots sports clubs and teams. Volunteers normally contribute 2 hours per week in term time at mutually convenient times.| Yn cynnig gwasanaeth dadansoddi fideo i glybiau a thimau chwaraeon cymunedol lleol. Bydd y gwirfoddolwyr fel arfer yn cyfrannu 2 awr yr wythnos yn ystod amser tymor ar adegau sy'n gyfleus i bawb.