Profi | Profi

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
An experiential learning programme that develops confidence and employability skills in young people between 17 and 19 years. Weekly project that may vary with each school.| Rhaglen dysgu a mentora trwy brofiad sy'n meithrin hyder a sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc rhwng 17 a 19 oed. Unwaith yr Wythnos ond amledd yn newid yn dibynnu ar yr ysgol.