North Wales Police | Heddlu Gogledd Cymru

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
North Wales Police are looking for students to become volunteers supporting police events and activities across North Wales. Volunteers are needed to support different projects aimed at promoting student safety around Bangor and the North Wales area. North Wales Police will also be looking to work with volunteers to develop roles in relation to their interests. | Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am fyfyrwyr i fod yn wirfoddolwyr sy'n cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau'r heddlu Gogledd Cymru. Mae angen gwirfoddolwyr i gefnogi gwahanol brosiectau sydd wedi'u hanelu at hybu diogelwch.