Splodge | Splodge

Cofrestrwch i gael eich hysbysu o gyfleoedd a fydd ar gael yn y dyfodol.
Please log in to change your memberships.
The SVB Splodge Project is a children’s club for 5-7 year olds that takes place at the university in term time. Each week, children from the local community are picked up from their homes and brought back to the university to take part in arts and crafts activities and play games. | Clwb i blant 5-7 oed yw Prosiect Splodge yr SVB. Mae’n glwb sy’n rhedeg yn ystod y tymor prifysgol. Bob wythnos mae plant lleol yn cael eu casglu o’u tai ac yn cael ymweld â Phrifysgol Bangor i chwarae gemau a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft.