Cais Elusen RAG 2017-18

Mae RAG Bangor yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd gan elusennau lleol a chenedlaethol am y cyfle i fod yn un o'n pedair elusen ddethol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18.

Bob blwyddyn bydd RAG Bangor yn gofyn i'r corff myfyrwyr bleidleisio dros ba ddwy elusen leol a dwy elusen genedlaethol yr hoffent i RAG Bangor eu cefnogi. Os hoffech i'ch elusen gael ei hystyried ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 yna cwblhewch y ffurflen gais isod.

Dydd Llun, 25 Medi 2017 am 12pm yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Unwaith y bydd y cyfnod ceisiadau wedi dod i ben, caiff yr holl wybodaeth ei chyfieithu ac yna'i hysbysebu ar wefan Undeb y Myfyrwyr, a gofynnir i'r corff myfyrwyr bleidleisio dros yr elusennau yr hoffent weld RAG Bangor yn eu cefnogi dros y flwyddyn academaidd 2017-18.

Os hoffech chi gael cyfle i ddod yn elusen RAG cliciwch yma. Er mwyn cwblhau'r ffurflen gais, bydd angen i chi gofrestru fel gwestai i'n gwefan yn gyntaf, gallwch wneud hyn yma.

 

                                                             

 

 

**************************************************************************************************************************************************

Ci Bach RAG!

Rydym yn falch o gyflwyno Charlie, y Ci Bach Tywys rydym yn ei noddi ac a enwyd er cof am Charlie Nicholson a fu farw’r llynedd.

Ganed Charlie ar 21 Medi, ac mae ar hyn o bryd yn cael ei hyfforddi i fod yn Gi Tywys gwbl gymwys!

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi bod i un o'n Hystafelloedd Ymdawelu gyda Chwn, ac wedi cyfrannu arian i Gwn Tywys Cymru! Rydym bellach wedi pennu targed newydd o £3000, er mwyn ein galluogi i noddi ail gi bach, ac ar yr un pryd roi’r cyfle i chi fwynhau cwmni Cwn Tywys.